Mario Siegers die hier door de bocht gaat op Lelystad in zijn CRG kart. (enkle jaren terug)