Voor het hek op kartbaan Amsterdam voor de meeruren race.