Hier kijkt Ton even of de kart al wat rechter is geworden van Paul.