Op deze foto staat Dennis vd Spoel aan de linker kant en heeft deze iets wat mislukte foto dus niet gemaakt. De maker van deze foto is Pim van Riet.